GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak, web sitemizi ziyaret eden ve bizimle iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı duyuyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak yürüttüğümüz ticari faaliyetler ve şirket yönetim faaliyetleri kapsamında, işlediğimiz kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gereken özen ve hassasiyeti gösteriyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.

Amaç

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yönetilen www.grappafoods.com adresli internet sitesinin ziyaret edilmesi suretiyle etkileşime geçilmesi esnasında toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak site ziyaretçilerinin bilgilendirilmesidir.

Tanımlar

 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Çerez: Ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirir. Çerezler sayesinde siteler oturumunuzu açık tutabilir, site tercihlerinizi hatırlayabilir ve size yerel olarak alakalı içerik sunabilir.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yönetilen www.grappafoods.com adresli internet sitesi üzerinden, ziyaretçilerin siteye erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak, ziyaretçinin vermiş olduğu açık rızaya istinaden ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için aşağıda belirtilen kişisel verileri toplanabilmektedir.

Site ziyaretiniz:

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet kullanımınıza yönelik verileriniz toplanmaktadır. Web sitemizi geliştirmek, daha kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek maksadıyla çerezler kullanılabilmektedir.

Web sitemizi ilk defa ziyaret ettiğinizde size çerez kullanımı konusunda ekranda yapılan bilgilendirme sonrasında site ziyaretine devam etmeniz halinde çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Ancak, site ziyaretinde kullanılan çerezleri aşağıda açıklanan şekilde istediğiniz zaman kapatabilir ve tarayıcınızın ayarları üzerinden de çerez kullanımını kısıtlayabilirsiniz.

Çerezler ile ziyaretçilerin web sitemizdeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanabilmektedir. Çerezler kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir.

Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için gerekli geliştirmeler yapılmaktadır.

Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse çerezler ile ilgili tarayıcı ayarlarını her zaman için kendileri değiştirebilirler. (Kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz)

Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da çerezler ile ilgili ayarlar genellikle "Tercihler" ya da "Araçlar" menüsünde yer alır. Tarayıcınızda çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcınızın "Yardım" menüsünden faydalanabilirsiniz.

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Sitemizde Google tarafından kullanılan üçüncü taraf çerezler hakkındaki bilgilere aşağıda yer verilen bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Google gizlilik politikası:

https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Google tarafından kullanılan çerezlerin türleri hakkında daha detaylı bilgi:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=tr

Tarayıcınızda çerezleri yönetme ile ilgili Google bilgilendirmesi:

https://policies.google.com/technologies/managing?hl=tr

İletişim formu doldurulması ve gönderilmesi

Şirketimiz ile web sayfamız üzerinden iletişime geçmek istemeniz halinde, sizlerden adınızı ve soyadınızı içeren kimlik bilgileriniz ile elektronik posta adresinizi ve telefon numaranızı içeren iletişim bilgileriniz alınmaktadır.

İletişim formu doldurmak suretiyle paylaşmış olduğunuz bu kişisel verileriniz için, formun gönderilmesi esnasında yapılan bilgilendirme sonrası açık bir şekilde vermiş olduğunuz onaya istinaden, kişisel verileriniz bu aydınlatma metninde belirtilen kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Site ziyaretinizde çerez kullanımı yoluyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, siteyi analiz etmek ve performansını arttırmak,
 • Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, web sitesinin güvenliğini sağlamak,
 • GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması.

Sitemizde yer alan iletişim formunun gönderilmesi suretiyle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Bizlere iletmiş olduğunuz konu ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilebilmesi,
 • Ürünlerimiz ve şirketimiz hakkında sizlere gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Site ziyaretinize ilişkin kişisel verileriniz, kanunların öngördüğü yasal zorunluluklar kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Site ziyaretinizde üçüncü taraf çerezleri kullanımı yoluyla elde edilen ziyaret verileri, istatistiksel ve analitik değerlendirme yapılması için kullanılmakta olup, ziyaret verileri bu maksatla kullanılan yazılım hizmeti sağlayıcı şirket (Google) ile de paylaşılmaktadır.

Sitemizde yer alan iletişim formunun gönderilmesi suretiyle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, şirket iş süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim amacınıza uygun şirket faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla şirket yetkilileri ve hissedarlara aktarılmaktadır. Ayrıca bu veriler, e-posta hizmeti alınmış olan web sunucusu şirket tarafından, gerekli güvenlik hizmetleri alınarak sunucular üzerinde saklanmaktadır.

İlgili Kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki başvurularınıza ait usul ve esaslar ile başvuruda kullanabileceğiniz başvuru formuna, internet sayfamızda yer alan ‘’Kişisel Verilerin Korunması” bağlantısından ulaşabilirsiniz.